۲۴امین کنگره انجمن ارتوپدی ایران

بیست و چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران در تاریخ ۵ الی ۹ مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد. منتظر حضور شما در غرفه شرکت ارکان درمان نماینده کمپانی smith&nephew (غرفه شماره 22-23-24-25) هستیم. 

برای دیدن جدول برنامه ها کلیک کنید.