TWINFIX Ultra PK

    • جهت عملهای Rotator Cuff مورد استفاده قرار می گیرد.
    • در دو جنس PK,Ti قابل دسترس می باشد.
    • جاگذاری آن ساده و قدرت و استحکام آن بیشتر از انکورهای موجود در بازار می باشد.
    • انتخاب مناسبی برای همه بیماران حتی آنهایی که دچار پوکی استخوان هستند می باشد.
    • در سایزهای (5-5.5-6.5) موجود می باشد.