Genesis II

سیستم زانو جنسیس یکی از مطمئن  ترین سیستمهای زانو در مارکت ارتوپدی است  و طراحی ابزارجایگذاری آن به گونه ای است که کمترین آسیب را به  استخوان بیمار وارد می نماید که دارای ویژگیهای خلاقانه زیر می باشد:

1-کاهش کات باکس  فمور و در نتیجه حفظ استخوان بیشتر

 آن عریض تر و عمیق تر گردیده که باعث پتلار تراکینگ بهتری می شود.Patellar groove 2-

3-تیبیا کمپاننت آن بصورت آناتومیکی طراحی گردیده است.

4- طراحی زوایای پروتز فمور بگونه ای است  که کمترین اسیب را به اینسرت پلی اتیلنی وارد کرده و میزان wear  کاهش می یابد.