TWINFIX Ultra TI

Twinfix Ti

  • یک انکور در اندازه های مختلف جهت عمل های آرتروسکوپی و Mini Openمی باشد.
  • در کلیه بیماران با هر Bone Quality قابل استفاده می باشد.
  • در سایزهای (8/3.5) و دو نخه نیز در دسترس می باشد.

 

Twinfix Ultra

  • انکورهای غیر قابل جذب تیتانیومی در سایزهای (5/5.5/6.5 ) جهت عمل های ترمیم شانه مورد استفاده قرار می گیرد.
  • به علت طراحی خاص دیستال آن، نیازی به دریل کردن قبل از جاگذاری انکور در استخوان های مختلف نمی باشد.