SYNERGY

 استم سینرژی یکی از موفق ترین استم های طراحی شده در زمینه ی ارتوپدی میباشد .

از ویژگیهای این سیستم:

-  دارا بودن انواع سیمانی و غیر سیمانی

- نوع غیر سیمانی ان شامل انواع (Porous) با پوشش هیدروکسی اپاتایت (HA) و HA+porous و  (Titanium press-fit)

-3درجه تیپر از پروگزیمال به دیستال

- دارای انواع استاندارد وHigh Offset  در 13 سایز

- بهینه سازی طراحی و طول گردن

انتهای Bullet شکل که باعث کاهش ریسک Tigh Pain میشود