Femur Nail/TRIGEN TAN

  • این محصول آناتومیکال بوده و دارای color coding می باشد .
  • جهت distal locking از تکنولوژی جدید sureshot استفاده می شود .
  • Sureshot تکنولوژی بسیار جدیدی می باشد که  در نیل گذاری های فمور و تیبیا به منظور distal locking  به کار می رود  استفاده از این تکنولوژی  زمان عمل را به طور قابل توجهی کاهش داده ودرنتیجه درصد عفونت را کم می کند. و همینطور با استفاده از این دستگاه میزان  قرار گرفتن  در معرض اشعه کم می شود چرا که این سیستم طوری طراحی شده است که جهت اطمینان از distal locking   نیازی به اشعه نیست. این تکنولوژی با ویژگی های منحصر به فرد در خدمت بیمار و جراح و پرسنل اتاق عمل می باشد
   • برای شکستگی های فمور از جمله Fmoral neck fracture ( شکستگی در گردن فمور)

   Subtrochanteric fracture                                                         (شکستگی زیر تروکانتر)

   Ipsilateral femoral neck / shaft                                            ( شکستگی در یک طرف )

  • Proximal locking از طریق پیچهای فمورال لاکینگ  و ریکون لاکینگ  امکان پذیر است .در قسمت دیستال سوراخ static وسوراخ dynamic وجود دارد .
  • این محصول در سایزهای 10-11.5-13 موجود می باشد .