TRIGEN SURESHOT Distal Targeting System

تکنولوژی بسیار جدیدی می باشد که در نیل گذاری های فمور و تیبیا به منظور Distal locking  به کار می رود. استفاده از این تکنولوژی  زمان عمل را به طور قابل توجهی کاهش داده و درنتیجه درصد عفونت را کم می کند. همینطور با استفاده از این دستگاه میزان  قرار گرفتن  در معرض اشعه کم می شود چرا که این سیستم طوری طراحی شده است که جهت اطمینان ازDistal locking  نیازی به اشعه نیست. این تکنولوژی با ویژگی های منحصر به فرد، در خدمت بیمار ، جراح و پرسنل اتاق عمل می باشد .