Helicoil pk

انکور هلیکویل برای ترمیم gluteus medius and minimus به کار می  رود.طراحی باز این انکور این امکان را می دهد  که رشد استخوان بین رزوه های آن تسریع یابد .

 

معماری منحصر به فرد  بازهلیکویل غیر جذبی ،باعث کاهش متریال آن شده است.

قدرت پیچشی بالای آن ،INSERTION قابل پیش بینی را بوجود می آورد