Legion

سیستم لژیون یکی از بهترین و کامل ترین  طراحی ها برای جراحی های رویژن زانو می باشد. طراحی ساده سیستم جایگذاری آن  به جراح این امکان را می دهد که علاوه بر تسریع در انجام عمل ، به نتایج درست و تجدید پذیری دست یابد و در نهایت عملکرد زانو را به طرز قابل توجهی بهبود بخشد