زخم عروقی پا

زخم های عروقی پا

  • زخم عروق پا چیست و چگونه ایجاد می شود؟

یک دسته دیگر از زخم های مزمن، زخم های عروقی پا می باشند که ناشی از اختلال در عروق بدن می باشند. لازم است بدانید خون روشن حاوی اکسیژن و مواد غذایی ازقلب توسط شریانها به اندامها می رود و خون تیره فاقد اکسیژن بوسیله وریدها از اندامها به قلب بازمی گردد که اختلال در هر کدام از این مراحل موجب بروز زخم در اندامهای تحتانی می شود.

  • انواع زخم های عروقی پا کدامند و چه نشانه هایی دارند؟ انواع زخم های عروقی پا عبارتند از:
  • زخم های وریدی پا
  • زخم های شریانی پا
  • زخم های وریدی- شریانی (مختلط)

زخم های وریدی پا:

زخم وریدی پا اغلب ناحیه روی پا- حد فاصل زانو تا انتهای ساق پا – را مبتلا می نماید. این زخمها اغلب سطحی بوده با لبه های نامنظم با ترشح متوسط تا زیاد وبستر و ظاهر زخم زردرنگ می باشد.  نارسایی مزمن عروق ، سبب تجمع خون در وریدها می گردد در این حالت خون تیره از اندامهای تحتانی به سمت قلب بازنمی گردد و تجمع آن در وریدها سبب ایجاد تورم و فشار در پاها، و در طولانی مدت سبب نازک شدن لایه اپیدرم پوست پاها می شود. در این حالت زخم وریدی با تاول کوچکی شروع شده و به سرعت وسیع می شود. در این حالت پاها سنگین، در لمس با ادم گوده گذار همراه بوده وایستادن و آویزان نگه داشتن با درد پاها همراه است.بالا نگه داشتن پاها و بانداژ پای متورم سبب بهبود درد می شود.

 

زخم های شریانی پا:

در این حالت خون مسیر طبیعی خود راطی نکرده و به انگشتان پا نمی رسد. آترواسکلروز( رسوب چربی در دیواره عروق) شایع ترین بیماری شریانی است و با انسدادعروق بزرگ دراندامها باعث نارسایی مزمن شریانها شده و در طولانی مدت سبب بروز کم خونی در پاهاو مرگ بافت می شود. بیماری زخم های شریانی پا اغلب در نوک انگشتان پا، پاشنه ها و نواحی حاشیه ای کف پا و نواحی استخوانی پا و یا نواحی از پا که در معرض سایش کفش و یا ضربه های ممتد بروز پیدا می کنند، این زخمها دارای لبه های صاف، مشخص و سوراخ دار می باشند،اغلب عمیق بوده و رنگ سیاه یا زرد دارند ،ترشح کم داشته و بسیاردردناک هستند در طول روز دردی نداشته ولی با بالا نگه داشتن پاها بسیار دردناک می باشند.

زخم پای شریانی- وریدی (مختلط):

گاه نیز زخمها تلفیقی از اختلال  وریدی و شریانی می باشند.