Entact Septal Stapler

بخیه زدن  در داخل قسمت های  باریک و عمیق بینی اغلب می تواند چالش برانگیز باشد. ENTACT ™ Septal Stapler یک راه حل جدید برای حل این چالش ارائه می دهد:
ایمپلنت های قابل جذب که شامل یک سیستم استپلر ارگونومیک و یکبار مصرف بوده و جایگزین بخیه زدن می باشد . با استفاده از ENTACT Septal Stapler، جراح معمولا می تواند تقریبا زیر  یک دقیقه و با حداقل آسیب به بافت های اطراف دیواره سپتوم را بخیه بزند . به طور کلی، استفاده از استپلرENTACT، زمان  اعمل  را کاهش می دهد و آسیب به بافت های اطراف را به حداقل می رساند، و به جراحان کمک می کند نتایج بهتری را به دست آورند.
تکنیک های  در حال حاضر عمل های سپتو پلاستی عبارتند از قرار دادن یک اسپلینت داخلی ساده در بینی و بخیه کردن  فلپ های سپتال در طی عمل جراحی ، با این حال، بخیه زدن قسمت های  باریک و عمیق بینی می تواند یک کار دشوار و وقت گیر  حتی برای  جراح با تجربه باشد.