STAMMBERGER Sinu-Foam

پانسمان قابل حل که امکان جایگذاری آسان در حفره بینی و سینوس را فراهم می آورد.

سینو فوم چگونه کار می کند؟

SINU-FOAM یک پانسمان از جنس CMC است که به منظور کاهش خونریزی و ادم و جلوگیری از چسبندگی بین سپتوم و حفره بینی استفاده می شود.
 SINU-FOAM به صورت فوم خشک درون یک سرنگ قرار دارد و هنگامی که با آب استریل مخلوط می شود، تبدیل به ژل  CMC قابل حل شده و آماده استفاده جهت تزریق به داخل حفره بینی و سینوس می شود.

ویژگی های محصول

• از بین بردن نیاز به خارج سازی دردناک پانسمان بعد از عمل
•  در طی 10-7 روز حل شده و به راحتی بصئرت مایع از حفره بینی خارج می شود.
•  در صورتیکه فوم بصورت مایع از حفره بینی خارج نشود میتوان با یک ساکشن ضعیف آنرا خارج کرد.
•  ایجاد محیط مرطوب

مراحل آماده سازی Sinu-Foam