Epistaxis Solutions

محصولات جلوگیری از خونریزی های بینی دارای پوششی از جنس کربوکسی متیل سلولز می باشد که بصورت یک طرفه (قابل استفاده در یک حفره بینی ) یا دو طرفه ( قابل استفاده در دوحفره بینی ) میباشد .نوع خاصی از این محصول دارای راه هوایی باز است که بیمار به راحتی میتواند در عین داشتن پانسمان  تنفس نماید .


بالن های بینی دارای خاصیت بادشوندگی می باشند که در تماس با مایعات به حالت ژله ای در آمده که جایگذاری و خارج کردن آن به بینی بیمار بسیار راحت می باشد و  برای هر بیماری با هر نوع آناتومی قابل استفاده می باشد و باعث بند آوردن خونریزی بینی و همچنین جلوگیری از چسبندگی بافت داخل بینی می شود.  

نحوه استفاده از بالون های بینی