SERPENT Articulating Instrument

پانچ اندوسکوپی سرپنت به جراح اجازه می دهد که با یک ابزار مستقیم به آناتومی بینی و سینوس وارد شود  و سپس بر حسب آناتومی بیمار نوک ابزار را در حدود240 درجه تغییر زاویه دهد.
تغییرات زاویه نوک ابزار به طور مستقل و در اختیار جراح می باشد .  این پانچ یک وسیله کاملا ایده آل برای دسترسی به قسمت های  سخت آناتومی در بافت های گوش، بینی و سینوس ها می باشد.

ویژگی های پانچ سرپنت:

• فک ها در تمام محدوده مفصل کاملا کاربردی هستند.
•  قطر شفت 3.0 میلیمتر و طول کاربردی پانچ 14 سانتی متر می باشد.
• پانچ در 7 موقعیت مختلف قفل می شود.
•  پانچ ها در دومدل کاتینگ و گرسپر می باشد.
• طراحی این ابزار به شکلی است که به راحتی تمیز و استریل می شود.